X Y là 2 este chứa vòng benzen...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là 2 este chứa ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là 2 este chứa vòng benzen và là đồng phân của nhau có công thức tổng quát CnH2n-10O2. Đốt cháy hoàn toàn 0,03 mol Y, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 17,76 gam. X, Y đều cộng hợp Br2 với tỉ lệ mol 1 : 1. Hỗn hợp E gồm X; Y và không cho phản ứng tráng gương. Đun nóng 0,3 mol hỗn hợp E cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được rắn khan gồm 3 muối và phần hơi chứa một andehit. Khối lượng của một muối có khối lượng phân lớn nhất là. A. 28,2 gam B. 23,2 gam C. 28,8 gam D. 34,4 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
mCO2 + mH2O = 0,03[44n + 18(n – 5)] = 17,76 —> n = 11 —> X, Y là C11H12O2. Do X, Y cộng Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 nên mỗi phân tử đều có 1 nối đôi C=C X, Y không tráng gương nên không có gốc HCOO-. nE = 0,3 và nNaOH = 0,4 nên X là este của ancol, Y là este của phenol. Sản phẩm còn có 1 anđehit nên cấu tạo X, Y là: X: C2H5-C6H4-COO-CH=CH2 (x) Y: CH3-COO-C6H4-C3H5 (y) nE = x + y = 0,3 nNaOH = x + 2y = 0,4 —> x = 0,2 và y = 0,1 Muối lớn nhất là C2H5-C6H4-COONa (0,2) —> m = 34,4 gam

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP