Trong quá trình lưu hóa cao su lưu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trong quá trình lưu ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trong quá trình lưu hóa cao su, lưu huỳnh thế nguyên tử hiđro ở nhóm metylen (-CH2-) trong mạch tạo cầu nối đisunfua (-S-S-). Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Vậy cứ bình quân 138 mắt xích isopren thì có bao nhiêu cầu nối đisunfua (-S-S-) A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt k mắt xích thì có 1 cầu nối -S-S- —> Đoạn mạch chứa 1 cầu nối là C5kH8k-2S2 —> %S = 64/(68k + 62) = 2% —> k = 46 Tỉ lệ: 46 mắt xích thì có 1 cầu nối —> 138 mắt xích có 3 cầu nối.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP