Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam P2O5 vào d...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol Na3PO4 và 0,2 mol NaOH, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được (3m + 0,1) gam hỗn hợp rắn. Giá trị của m gần nhất với? A.12,8. B. 14. C. 15,6. D.21,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Nếu NaOH dư —> X gồm Na3PO4 (u) và NaOH dư (v) Bảo toàn Na —> 3u + v = 0,1.3 + 0,2 (1) Bảo toàn P —> nP2O5 = 0,5u – 0,05 —> 164u + 40v = 3.142(0,5u – 0,05) + 0,1 (2) (1)(2) —> Vô nghiệm. Vậy NaOH đã phản ứng hết —> nH2O = 0,2 nH3PO4 = 2nP2O5 = 2m/142 Bảo toàn khối lượng: 98.2m/142 + 0,1.164 + 0,2.40 = 3m + 0,1 + 0,2.18 —> m = 12,78

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP