Cho m gam hỗn hợp X gồm glyxin...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm glyxin và axit glutamic tác dụng vừa đủ với 0,5 lít dung dịch hỗn hợp NaOH 0,28M và KOH 0,4M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa (1,5m – 1,89) gam muối. Phần trăm khối lượng của glyxin trong X gần nhất với A. 32. B. 25. C. 36. D. 30.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,14 và nKOH = 0,2 —> nH2O = 0,34 Bảo toàn khối lương: m + 0,14.40 + 0,2.56 = 1,5m – 1,89 + 0,34.18 —> m = 25,14 Đặt u, v là số mol Gly và Glu —> 75u + 147v = 25,14 và u + 2v = 0,34 —> u = 0,1 và v = 0,12 —> %Gly = 29,83%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP