Chất hữu cơ X có công thức phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất hữu cơ X có côn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất hữu cơ X có công thức phân tử C8H6O4 (chứa vòng benzen). Cho 1 mol X tác dụng với dung dịch KOH dư, sau phản ứng thu được 2 mol hỗn hợp muối Y và Z (MY > MZ) và 2 mol H2O. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được chất hữu cơ T, T tác dụng với NaHCO3 thấy thoát ra 1 mol khí CO2. Nhận định sau đây chính xác là: A. Chất hữu cơ X tác dụng với dung dịch KOH theo tỉ lệ mol 1 : 4 B. Chất hữu cơ Y có 2 nguyên tử oxi trong phân tử. C. Chất hữu cơ T có 4 nguyên tử oxi trong phân tử. D. Hàm lượng C trong T chiếm 46,15% về khối lượng. pahtbnlove trả lời 23.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + KOH —> Muối Y + Muối Z + 2H2O nên X chứa chức este của phenol. 1 mol T + NaHCO3 —> 1 mol CO2 nên T chứa 1 nhóm -COOH MY > MZ nên X là HCOO-C6H4-COOH Y là KO-C6H4-COOK Z là HCOOK T là HO-C6H4-COOH A. Sai, nX : nKOH = 1 : 3 B. Đúng C. Sai, T có 3 oxi D. Sai, %C = 60,87%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP