Cho m gam hỗn hợp bột X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp bộ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp bột X gồm FexOy, CuO và Cu (x, y nguyên dương) vào 300 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y (không chứa HCl) và còn lại 9,6 gam kim loại không tan. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3, thu được 102,3 gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 30,5. B. 32,3. C. 34,2. D. 28,7.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAgCl = nHCl = 0,6 —> nAg = 0,15 —> nFe2+ = 0,15 Dung dịch Y chứa Fe2+ (0,15), Cl- (0,6) —> Cu2+ (0,15) Bảo toàn khối lượng: m + mHCl = m muối + mCu + mH2O Với nH2O = nHCl/2 = 0,3 —> m = 32,4 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP