Người ta thực hiện phản ứng este hóa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Người ta thực hiệ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Người ta thực hiện phản ứng este hóa giữa 0,8 mol CH3COOH và 0,2 mol C3H5(OH)3. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng este sau phản ứng thì cần 29,68 lít O2 (đktc), thu được 28 lít CO2 (đktc). Tổng phần trăm axit và phần trăm ancol tham gia phản ứng là? A. 140% B. 100% C. 150% D. 125%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nCH3COOH phản ứng = a và nC3H5(OH)3 phản ứng = b nO2 = 2a + 3,5b = 1,325 nCO2 = 2a + 3b = 1,25 —> a = 0,4 và b = 0,15 %CH3COOH phản ứng = 0,4/0,8 = 50% %C3H5(OH)3 phản ứng = 0,15/0,2 = 75% —> Tổng 125%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP