Pentapeptit X mạch hở được tạo bởi từ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Pentapeptit X mạch h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Pentapeptit X mạch hở được tạo bởi từ một loại α – amino axit có dạng H2N-CnH2n-COOH. Trong X oxi chiếm 18,713% về khối lượng. Thủy phân không hoàn toàn 35,91 gam X, thu được hỗn hợp gồm 16,56 gam tetrapeptit, 9,45 gam tripeptit, 4,32 gam đipeptit và m gam X. Giá trị gần nhất của m là A. 7,5. B. 6,5. C. 7,0. D. 6,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Pentapeptit X có 6 oxi nên: MX = 5M – 18.4 = 16.6/18,713% —> M = 117: X là (Val)5 n(Val)5 = 0,07 Các sản phẩm gồm (Val)4 (0,04 mol); (Val)3 (0,03 mol), (Val)2 (0,02) và (Val)5 dư. Bảo toàn Val: 0,07.5 = 0,04.4 + 0,03.3 + 0,02.2 + 5n(Val)5 dư —> n(Val)5 dư = 0,012 —> m(Val)5 dư = 6,156

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP