Cho 65 9 gam hỗn hợp gồm Na2O...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 65,9 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 65,9 gam hỗn hợp gồm Na2O, Ba vào nước dư thu được dung dịch X và 6,72 lít khí H2 (đktc). Trung hòa dung dịch X cần dùng dung dịch chứa HCl 1M và H2SO4 0,5M. Lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch nước lọc thu được m gam muối khan. Giá trị m là A. 40,95. B. 46,80. C. 54,42. D. 48,05.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,3 —> nBa = 0,3 —> nNa2O = 0,4 —> Dung dịch X chứa Na+ (0,8), Ba2+ (0,3), bảo toàn điện tích —> OH- (1,4) nHCl = 2x và nH2SO4 = x —> nH+ = 4x Trung hòa vừa đủ nên: 4x = 1,4 —> x = 0,35 Từ nBa2+ và nSO42- —> nBaSO4 = 0,3 Dung dịch còn lại chứa Na+ (0,8), Cl- (0,7) và SO42- (0,05) Cô cạn —> m muối = 48,05

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP