Cho 18 54 gam chất hữu cơ Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 18,54 gam chất h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 18,54 gam chất hữu cơ Y (CH3-CH(NH2)-COOCH3) tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được lượng chất rắn khan là A. 32,64 gam. B. 29,58 gam. C. 22,86 gam. D. 32,10 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nY = 0,18 và nKOH = 0,3 —> nCH3OH = 0,18 Bảo toàn khối lượng: m rắn = mY + mKOH – mCH3OH = 29,58 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP