Tiến hành điện phân dung dịch chứa 19...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành điện phân ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành điện phân dung dịch chứa 19,2 gam dung dịch CuSO4 và 16,38 gam NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp đến khi khối lượng dung dịch giảm 17,84 gam thì dừng điện phân. Dung dịch sau điện phân chứa: A. CuSO4, Na2SO4 và H2SO4. B. Na2SO4 và H2SO4. C. NaOH và Na2SO4. D. Na2SO4, NaCl và NaOH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCuSO4 = 0,12 và nNaCl = 0,28 CuSO4 + 2NaCl —> Cu + Cl2 + Na2SO4 (1) 0,12………..0,24……0,12…..0,12 Khi (1) vừa kết thúc thì m giảm = mCu + mCl2 = 16,2 < 17,84 —> Vẫn tiếp tục điện phân: 2NaCl + 2H2O —> H2 + Cl2 + 2NaOH (2) 0,04…………………0,02….0,02 Khi (1)(2) vừa kết thúc thì m giảm = 17,66 < 17,84 —> Vẫn tiếp tục điện phân, lúc này chỉ là điện phân H2O, các chất tan không thay đổi sau (2) —> Dung dịch thu được chứa Na2SO4, NaOH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP