K2S + K2Cr2O7 + KHSO4 → K2SO4 +...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon K2S + K2Cr2O7 + KHSO...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
K2S + K2Cr2O7 + KHSO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O Pris đã chọn câu trả lời 23.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP