Cho sơ đồ phản ứng sau: Phân tử...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ phản ứng s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ phản ứng sau: Phân tử khối của X và Z lần lượt là A. 191,0 và 197,5. B. 146,0 và 233,0. C. 169,0 và 197,5. D. 191,0 và 225,5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X dạng NH2-C3H5(COONa)2 (MX = 191) Y là NH3Cl-C3H5(COOH)2 Z là NH3Cl-C3H5(COOCH3)(COOH) (MZ = 197,5) T là NH3Cl-C3H5(COOCH3)(COOC2H5)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP