Dẫn 6 72 lít khí CO đktc qua...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn 6,72 lít khí CO ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn 6,72 lít khí CO (đktc) qua m gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và MgO (tỉ lệ mol 1 : 1) nung nóng, thu được hỗn hợp khí có tỉ khối hơi so với He bằng 10,2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 10,0. B. 12,0. C. 16,0. D. 12,8.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Sau phản ứng thu được CO2 (u) và CO dư (v) nCO ban đầu = u + v = 0,3 m khí = 44u + 28v = 0,3.4.10,2 —> u = 0,24 và v = 0,06 —> nO bị lấy = u = 0,24 Do chỉ có Fe2O3 bị khử nên nFe2O3 = 0,24/3 = 0,08 —> nMgO = 0,08 —> m = 16

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP