Cho sơ đồ phản ứng đúng với tỉ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ phản ứng (...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ phản ứng (đúng với tỉ lệ mol các chất): (1) X + 2NaOH → Y + Z + T (Đun nóng) (2) Y + H2SO4 → P (C2H2O4) + Na2SO4. (3) Z → Q (C2H4) + T (Xúc tác, nhiệt độ) Phân tử khối của X là A. 132. B. 134. C. 146. D. 118.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
P là (COOH)2 —> Y là (COONa)2 Q là CH2=CH2 nên Z là C2H5OH và T là H2O (1) —> X là HOOC-COO-C2H5 MX = 118

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP