Đốt cháy hoàn toàn 0 2 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm metylamin, đimetylamin và trimetylamin cần dùng 0,78 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 dẫn qua dung dịch KOH đặc, dư thấy khối lượng dung dịch tăng m gam. Biết độ tan của nitơ đơn chất trong H2O là không đáng kể. Giá trị m là A. 34,08. B. 31,44. C. 37,60. D. 35,84.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi hỗn hợp thành CH2 (a mol) và NH3 (0,2 mol) —> nO2 = 1,5a + 0,75.0,2 = 0,78 —> a = 0,42 —> nCO2 = a = 0,42 và nH2O = a + 0,2.1,5 = 0,72 m tăng = mCO2 + mH2O = 31,44

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP