Thực hiện các thí nghiệm sau: a Để...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Để thanh thép (hợp kim của sắt và cácbon) ngoài không khí ẩm. (b) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch Fe(NO3)3. (c) Nhúng thanh Zn nguyên chất vào dung dịch chứa H2SO4 loãng và CuSO4. (d) Đốt cháy bột Fe trong khí Cl2. (e) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch ZnSO4. (g) Nhúng thanh Ni nguyên chất vào dung dịch Fe(NO3)3. Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Có, cặp điện cực Fe – C (b) Không có cặp điện cực. (c) Có, cặp điện cực Zn – Cu (d) Không (e) Không có cặp điện cực. (g) Không có cặp điện cực.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP