Hỗn hợp X gồm glyxin valin lysin và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm glyxin...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm glyxin, valin, lysin và axit glutamic; trong đó tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi là 49 : 120. Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy lượng NaOH phản ứng là 12,0 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 1,24 mol O2, thu được 2,22 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O và N2. Giá trị m là A. 28,04. B. 27,08. C. 28,12. D. 27,68.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,3 —> nO(X) = 0,6 —> mO = 9,6 —> mN = 3,92 —> nN2 = 0,14 Đặt nCO2 = u và nH2O = v —> u + v + 0,14 = 2,22 Bảo toàn O: 2u + v = 0,6 + 1,24.2 —> u = 1 và v = 1,08 mX = mC + mH + mO + mN = 27,68

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP