Hỗn hợp X gồm chất Y C2H7O2N và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm chất Y...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H7O2N) và chất Z (C3H9O3N). Đun nóng 19,0 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp T gồm hai amin. Nếu cho 19,0 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư thu được dung dịch chứa m gam các hợp chất hữu cơ. Giá trị m là A. 18,86. B. 16,36. C. 15,18. D. 19,58.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + NaOH —> 2 amin nên các chất gồm: Y là HCOONH3CH3 (y mol) và Z là C2H5NH3HCO3 (z mol) mX = 77y + 107z = 19 nT = y + z = 0,2 —> y = 0,08 và z = 0,12 X + HCl —> Chất hữu cơ gồm HCOOH (y), CH3NH3Cl (y), C2H5NH3Cl (z) —> m chất hữu cơ = 18,86

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP