Thực hiện các thí nghiệm sau: a Đun...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Đun nóng triolein với dung dịch NaOH. (b) Cho nước brôm vào dung dịch anilin. (c) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng. (d) Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch H2SO4 70%. (e) Hiđro hóa fructozơ bằng H2 (xúc tác Ni, t°). Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa khử là A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi xét một phản ứng hữu cơ có phải là oxi hóa – khử hay không, thay vì đi xét số oxi hóa trung bình của các nguyên tố trong chất hữu cơ (khó hơn), ta đi xét số oxi hóa của tác nhân vô cơ tác dụng với chúng (dễ hơn): (a) Không, do NaOH không thay đổi. (b) Có, do Br thay đổi (0 xuống -1) (c) Có, do Ag thay đổi (+1 xuống 0) (d) Không, do H2O không thay đổi. (e) Có, do H thay đổi (0 lên +1)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP