Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Xà phòng hóa hoàn to...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit X cần dùng vừa đủ 450 ml dung dịch NaOH 1M, thu được glixerol và hỗn hợp Y gồm ba muối của axit oleic, axit panmitic và axit stearic. Giá trị m là A. 124,8. B. 129,0. C. 132,6. D. 132,9.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Xà phòng hóa X thu được ba muối của axit oleic, axit panmitic và axit stearic nên X là: (C17H33COO)(C15H31COO)(C17H35COO)C3H5 nNaOH = 0,45 —> nX = 0,15 —> mX = 129

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP