Cho m gam α – amino axit X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam α – amino ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam α – amino axit X (có dạng H2N-CnH2n-COOH) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch thu được (1,2m + 6,06) gam muối. Phân tử khối của X là A. 103. B. 89. C. 75. D, 117.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = nH2O = nKOH = 0,3 Bảo toàn khối lượng: m + 0,3.56 = 1,2m + 6,06 + 18.0,3 —> m = 26,7 —> MX = 89.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP