Nhiệt nhôm hoàn toàn 31 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhiệt nhôm hoàn toàn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhiệt nhôm hoàn toàn 31 gam hỗn hợp Al và Fe3O4 sau phản ứng thu được a gam chất rắn, hòa tan chất rắn đó trong dung dịch NaOH ta thấy có 6,72 lít khí thoát ra (điều kiện tiêu chuẩn) a) Tìm a gam chất rắn b) Tính phần trăm Al và Fe3O4 ở hỗn hợp ban đầu

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng —> a = 31 gam Hòa tan chất rắn vào dung dịch NaOH, do có H2 nên có Al dư —> Fe3O4 đã phản ứng hết. 2Al + 2H2O + 2NaOH —> 2NaAlO2 + 3H2 0,2……………………………………………0,3 Đặt nAl phản ứng = 8x: 8Al + 3Fe3O4 —> 4Al2O3 + 9Fe 8x……….3x —> 27(8x + 0,2) + 232.3x = 31 —> x = 8/285 Ban đầu: mAl = 27(8x + 0,2) = 1089/95 —> %Al = 36,98% —> %Fe3O4 = 63,02%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP