X và Y là hai chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X và Y là hai chất h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X và Y là hai chất hữu cơ đều có công thức phân tử C4H6O2, biết X thuộc loại đơn chức mạch hở, Y thuộc loại đa chức hở (không có ete và xeton). Số đồng phân cấu tạo X, Y lần lượt là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X đơn chức nên X là axit hoặc este: CH2=CH-CH2-COOH CH3-CH=CH-COOH CH2=C(CH3)-COOH CH2=CH-COO-CH3 CH3-COO-CH=CH2 HCOO-CH=CH-CH3 HCOO-CH2-CH=CH2 HCOO-C(CH3)=CH2 Y đa chức, không có ete và xeton nên là anđehit hoặc ancol: HOCH2-C≡C-CH2OH OHC-CH=CH-CHO OHC-C(=CH2)-CHO Chú ý: Chép đủ A. B. C. D cho bài trắc nghiệm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP