Đốt cháy hoàn toàn 0 24 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic A và B (có cùng số C và H, số nguyên tử C và H bằng nhau) thì thu được 23,04 lít khí CO2. Biết tổng số liên kết C=C trong cả hai phân tử là 3 và số mol của hai axit cacboxylic bằng nhau. Tìm thể tích O2 cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X?. (Biết thể tích các khí đo ở điều kiện thường). A. 24,192 lít B. 26,880 lít C. 25,920 lít D. 21,504 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hai chất có cùng số C và số H, số C = số H, tổng 3 liên kết C=C nên cấu tạo là: HOOC-CH=CH-COOH và CH2=C=CH-COOH (Mỗi chất 0,12 mol) C4H4O4 + 3O2 —> 4CO2 + 2H2O C4H4O2 + 4O2 —> 4CO2 + 2H2O —> nO2 = 0,84 và nCO2 = 0,96 Ở điều kiện thí nghiệm, 0,96 mol CO2 có thể tích 23,04 lít —> 0,84 mol O2 có thể tích = 0,84.23,04/0,96 = 20,16 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP