Đun nóng axit cacboxylic X CnH2nO2 với glixerol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng axit cacbox...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng axit cacboxylic X (CnH2nO2) với glixerol có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, thu được hỗn hợp chứa các hợp chất hữu cơ, trong đó có một hợp chất hữu cơ Y (C5H8Om). Nhận định nào sau đây là sai? A. X cho được phản ứng tráng gương B. Đun nóng 1 mol Y cần dùng dung dịch chứa 2 mol NaOH C. Giá trị của m bằng 5 D. Cho 1 mol Y tác dụng với Na dư, thu được 1 mol khí H2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C5H8Om có k = 2 nên nó là este 2 chức. —> Y là (HCOO)2C3H5-OH —> X là HCOOH —> D sai, 1 mol Y + Na dư —> 0,5 mol H2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP