Cho một luồng khí CO đi qua ống...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một luồng khí CO...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ nung nóng đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3. Sau khi kết thúc thí nghiệm ta thu được chất rắn B gồm 4 chất cân nặng 4,784 gam. Khí đi ra khỏi ống sứ cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 9,062 gam kết tủa. Mặt khác, hoà tan chất rắn B bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 0,6272 lít khí H2 (đktc). Biết rằng trong B số mol oxit sắt từ bằng 1/3 tổng số mol của sắt (II) oxit và sắt (III) oxit. Phần trăm khối lượng chất có khối lượng mol nhỏ nhất trong B là A. 86,96%. B. 32,78%. C. 81,94%. D. 18,06%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ba(OH)2 dư nên nCO2 = nBaCO3 = 0,046 —> nO bị lấy = nCO2 = 0,046 Trong A đặt nFeO = a và nFe2O3 = b nA = a + b = 0,04 mA = 72a + 160b = mB + mO bị lấy = 5,52 —> a = 0,01 và b = 0,03 Trong B: nFe = nH2 = 0,028 —> %Fe = 32,78%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP