Cho hỗn hợp A gồm 3 oxit của...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp A gồm 3 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp A gồm 3 oxit của sắt (Fe2O3, Fe3O4 và FeO) với số mol bằng nhau. Lấy m1 gam A cho vào ống sứ chịu nhiệt, nung nóng nó rồi cho một luồng khí CO đi qua ống, CO phản ứng hết, toàn bộ khí CO2 ra khỏi ống được hấp thụ hết vào bình đựng lượng dư dung dịch Ba(OH)2, thu được m2 gam kết tủa trắng. Chất rắn còn lại trong ống sứ sau phản ứng có khối lượng là 19,20 gam gồm Fe, FeO và Fe3O4, cho hỗn hợp này tác dụng hết với dung dịch HNO3, đun nóng được 2,24 lít khí NO duy nhất. Số mol HNO3 đã phản ứng là A. 0,1 mol. B. 0,37 mol. C. 0,91 mol. D. 0,51 mol.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi hỗn hợp rắn còn lại trong ống sứ thành Fe (a) và O (b) —> 56a + 16b = 19,2 Bảo toàn electron: 3a = 2b + 0,1.3 —> a = 0,27 và b = 0,255 nHNO3 = 4nNO + 2nO = 0,91

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP