Cho ankan X tác dụng với Cl2 ánh...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho ankan X tác dụng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho ankan X tác dụng với Cl2 ánh sáng thu được 10,6 gam hỗn hợp các dẫn xuất clo (monoclo và điclo). Khí HCl sinh ra được hấp thụ hoàn toàn bằng nước sau đó trung hòa bằng 200 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức của ankan là A. C2H6 B. CH4 C. C4H10 D. C3H8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = nNaOH = 0,2 Nếu chỉ có dẫn xuất monoclo —> n dẫn xuất = 0,2 —> MX = 10,6/0,2 – 35,5 + 1 = 18,5 Nếu chỉ có dẫn xuất điclo —> n dẫn xuất = 0,1 —> MX = 10,6/0,1 – 71 + 1 = 37 —> 18,5 < MX < 37 —> MX = 30: X là C2H6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP