Cho hỗn hợp X gồm Fe Al Ba...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm Fe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm Fe, Al, Ba. chia làm 3 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng nước dư thu được 0,896 lít H2. Phần 2 tác dụng với 500 ml dung dịch NaOH 0,1M thu được 1,568 lít H2. Phần 3 tác dụng HCl dư thu được 2,24 lít H2. a) Chứng minh ở phần 1 Al chưa tan hết còn phần 2 NaOH dư. b) Tính phần trăm theo khối lượng của kim loại.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 1 —> nH2 = 0,04 Phần 2 —> nH2 = 0,07 Phần 2 thu được nhiều H2 hơn phần 1 nên phần 1 có Al dư, phần 2 Al tan hết, kiềm dư. Đặt a, b, c là số mol Ba, Al, Fe trong mỗi phần. Phần 1: Ba tan hết, nAl phản ứng = 2a Bảo toàn electron —> 2a + 3.2a = 0,04.2 Phần 2: Bảo toàn electron —> 2a + 3b = 0,07.2 Phần 3: Bảo toàn electron —> 2a + 3b + 2c = 0,1.2 —> a = 0,01; b = 0,04; c = 0,03 —> %Ba = 33,17%; %Al = 26,15% và %Fe = 40,68%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP