Cho 1 344 lit NH3 đktc đi qua...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 1,344 lit NH3 (đ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 1,344 lit NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng thu được chất rắn A và giải phóng khí B. Cho chất rắn A vào dung dịch HCl 2M dư. Số mol HCl tham gia phản ứng là: A. 0,22 mol. B. 0,098 mol. C. 0,20 mol. D. 0,11 mol.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ban đầu: nNH3 = 0,06 và nCuO = 0,2 Bảo toàn electron: 2nCuO phản ứng = 3nNH3 —> nCuO phản ứng = 0,09 —> nCuO dư = 0,11 —> nHCl = 2nCuO dư = 0,22

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP