Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp MgCl2 FeCl3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp MgCl2, FeCl3, CuCl2 vào nước dung dịch A. Dẫn luồng khí H2S qua dung dịch A đến dư được kết tủa nhỏ hơn 2,51 lần lượng kết tủa sinh ra khi cho dung dịch BaS dư vào dung dịch A. Tương tự nếu thay FeCl3 bằng FeCl2 trong A với khối lượng như nhau (được dung dịch B) thì lượng kết tủa thu được khi cho dung dịch H2S dư vào B nhỏ hơn 3,36 lần lượng kết tủa sinh ra khi cho dung dịch BaS dư vào B. Viết các phương trình phản ứng và tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. Bác Gia Nô trả lời 21.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol MgCl2, FeCl3, CuCl2. Tự chọn mA = 100 —> 95a + 162,5b + 135c = 100 (1) A với H2S dư: H2S + 2FeCl3 —> 2FeCl2 + 2HCl + S H2S + CuCl2 —> 2HCl + CuS —> m↓ = 16b + 96c A với BaS dư: MgCl2 + BaS + 2H2O —> Mg(OH)2 + H2S + BaCl2 2FeCl3 + 3BaS —> 2FeS + S + 3BaCl2 CuCl2 + BaS —> CuS + BaCl2 —> m↓ = 58a + 104b + 96c —> 58a + 104b + 96c = 2,51(16b + 96c) (2) mFeCl3 = 162,5b khi thay bằng FeCl2 thì nFeCl2 = 162,5b/127 B với H2S dư: H2S + CuCl2 —> 2HCl + CuS —> m↓ = 96c B với BaS dư: MgCl2 + BaS + 2H2O —> Mg(OH)2 + H2S + BaCl2 FeCl2 + BaS —> FeS + BaCl2 CuCl2 + BaS —> CuS + BaCl2 —> m↓ = 58a + 88.162,5b/127 + 96c —> 58a + 88.162,5b/127 + 96c = 3,36.96c (3) (1)(2)(3) —> a = 0,14002; b = 0,35654; c = 0,21304 %MgCl2 = 13,30% %FeCl3 = 57,94% %CuCl2 = 28,76%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP