Hỗn hợp E gồm 2 peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon // Hỗn hợp E gồm 2 p...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
// Hỗn hợp E gồm 2 peptit mạch hở X, Y đều tạo bởi alanin và valin, Mx < My. Tổng số nguyên tử oxi trong phân tử X và Y là 11, số liên kết peptit trong X hoặc Y không nhỏ hơn 3. Thủy phân hoàn toàn 99,4 gam hỗn hợp E cần 1,1 lít dung dịch KOH 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 99,4 gam hỗn hợp E cần 132,72 lít O2 (đktc). Thành phần % về khối lượng của X trong hỗn hợp E là A. 48,48%. B. 54,54%. C. 54,02%. D. 62,52%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tổng số O là 11 —> Tổng liên kết peptit là 7 Số liên kết peptit ≥ 3 —> 3 và 4 liên kết peptit Đặt nC3H7NO2 = a và nC5H11NO2 = b —> nKOH = a + b = 1,1 Đốt E tốn O2 giống như đốt 2 amino axit trên. Viết pư cháy ta có: nO2 = 3,75a + 6,75b = 5,925 —> a = 0,5 và b = 0,6 —> Ala : Val = 5 : 6 Chú ý: Do chưa biết tetrapeptit hay pentapeptit có M nhỏ hơn nên ta tạm gọi là A, B A + 4KOH —> Muối + H2O u……4u…………………..u B + 5KOH —> Muối + H2O v…….5v…………………..v —> nKOH = 4u + 5v = 1,1 Bảo toàn khối lượng: nH2O = u + v = (mE + mKOH – m muối)/18 = 0,25 —> u = 0,15 và v = 0,1 x, y là số Ala trong A, B —> 0,15x + 0,1y = 0,5 —> 3x + 2y = 10 —> x = y = 2 —> A là (Ala)2(Val)2 và B là (Ala)2(Val)3 —> MA < MB —> %A = 54,02%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP