Cho 0 448 lít khí NH3 đktc đi...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,448 lít khí NH...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,448 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng, thu được chất rắn X (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn). Phần trăm khối lượng của Cu trong X là A. 12,37%. B. 87,63%. C. 14,12%. D. 85,88%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNH3 = 0,02 và nCuO ban đầu = 0,2 Bảo toàn electron: 3nNH3 = 2nCuO —> nCuO phản ứng = 0,03 X gồm Cu (0,03) và CuO dư (0,2 – 0,03 = 0,17) —> %Cu = 12,37%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP