Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 với số mol bằng nhau phản ứng với khí CO nung nóng thu được hỗn hợp Y gồm Fe, FeO, Fe3O4 nặng 4,8 gam. Hoà tan hỗn hợp Y bằng dung dịch HNO3 dư được 0,56 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là A. 7,56. B. 5,22. C. 3,78. D. 10,44.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi Y thành Fe (u) và O (v) mY = 56u + 16v = 4,8 Bảo toàn electron: 3u = 2v + 0,025.3 —> u = 0,0675 và v = 0,06375 Trong X có nFeO = nFe2O3 —> Gộp chung X thành Fe3O4. Bảo toàn Fe —> nFe3O4 = u/3 = 0,0225 —> mX = 5,22

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP