Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử hoàn toàn m gam ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 8,96 lít khí CO (đktc), thu được b gam kim loại M. Hòa tan hết b gam M bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 6,72 lít khí không màu, hóa nâu ngoài không khí (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Oxit MxOy là A. Cr2O3. B. FeO. C. Fe3O4. D. CrO.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO = nCO = 0,4 Kim loại M hóa trị cao nhất là n. Bảo toàn electron: —> nM = 3nNO/n = 0,9/n —> x ; y = nM : nO = (0,9/n) : 0,4 —> n = 3, x ; y = 3 : 4 là nghiệm phù hợp. Oxit là Fe3O4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP