Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử hoàn toàn m gam ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 17,92 lít khí CO (đktc), thu được a gam kim loại M. Hòa tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Oxit MxOy là A. Cr2O3. B. FeO. C. Fe3O4. D. CrO.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO = nCO = 0,8 Kim loại M có hóa trị cao nhất là n. Bảo toàn electron: nM = 2nSO2/n = 1,8/n —> x : y = nM : nO = (1,8/n) : 0,8 —> n = 3, x : y = 3 : 4 là nghiệm phù hợp Oxit là Fe3O4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP