Hoà tan hoàn toàn 23 1 gam một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hoàn toàn 23...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hoàn toàn 23,1 gam một hỗn hợp A gồm MgO, Fe2O3 và Al2O3 cần dùng 1000ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, nếu cho khí CO dư đi qua 23,1 gam A, đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 18,3 gam chất rắn. Thành phần % khối lượng Fe2O3 trong A là A. 69,26%. B. 23,09%. C. 76,91%. D. 30,74%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong A, CO chỉ khử được Fe2O3 nên: nO trong Fe2O3 = (23,1 – 18,3)/16 = 0,3 —> nFe2O3 = 0,1 —> %Fe2O3 = 69,26%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP