Cho một luồng khí CO đi qua ống...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một luồng khí CO...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được B gồm 4 chất nặng 4,784 gam, khí đi ra khỏi ống sứ cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thì thu được 9,062 gam kết tủa. Thành phần phần trăm khối lượng Fe2O3 trong hỗn hợp A là A. 25,00%. B. 86,96%. C. 75,00%. D. 13,04%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ba(OH)2 dư nên nCO2 = nBaCO3 = 0,046 —> nO bị lấy = nCO2 = 0,046 Trong A đặt nFeO = a và nFe2O3 = b nA = a + b = 0,04 mA = 72a + 160b = mB + mO bị lấy = 5,52 —> a = 0,01 và b = 0,03 —> %Fe2O3 = 86,96%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP