Hoà tan hoàn toàn 28 gam một hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hoàn toàn 28...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hoàn toàn 28 gam một hỗn hợp X gồm MgO, Fe2O3 và CuO phải dùng vừa đủ 500ml dung dịch HCl 2M. Mặt khác, nếu đun nóng 28 gam hỗn hợp A và cho luồng khí CO dư đi qua, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 21,6 gam chất rắn. Thành phần phần trăm khối lượng của MgO trong A là A. 29,14%. B. 12,49%. C. 14,29%. D. 41,29%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 1 —> nO(X) = nH2O = 0,5 CO không khử được MgO nên: nO (trong Fe2O3 và CuO) = (28 – 21,6)/16 = 0,4 —> nO trong MgO = 0,5 – 0,4 = 0,1 —> nMgO = 0,1 —> %MgO = 14,29%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP