Cho luồng khí CO dư đi qua ống...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho luồng khí CO dư ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4 và CuO đun nóng đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 2,32 gam hỗn hợp kim loại. Khí thoát ra cho vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 5 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 3,12. B. 3,22. C. 3,92. D. 4,2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ca(OH)2 dư —> nCO2 = nCaCO3 = 0,05 —> nO bị lấy = 0,05 —> m oxit = m kim loại + mO bị lấy = 3,12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP