Cho khí CO qua ống sứ chứa m...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho khí CO qua ống s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho khí CO qua ống sứ chứa m gam Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được 13,92 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3. Hòa tan X bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được 5,824 lít NO2 duy nhất (đktc). Giá trị của m là A. 18,08. B. 9,76. C. 11,86. D. 16,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Nhận xét: CO khử Fe+3 xuống X rồi HNO3 lại oxi hóa X lên Fe+3. Bảo toàn electron: 2nCO = nNO2 —> nCO = 0,13 —> nO bị lấy = 0,13 —> mFe2O3 = mX + mO bị lấy = 16

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP