Thổi một luồng khí CO qua ống sứ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thổi một luồng khí C...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thổi một luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp A gồm Al2O3, MgO, Fe2O3, FeO, CuO nung nóng. Khí thoát ra được sục vào nước vôi trong dư thu được 15 gam kết tủa trắng. Sau phản ứng, chất rắn Y trong ống sứ có khối lượng 200 gam. Giá trị của m là A. 202,4. B. 217,4 C. 219,8. D. 254,5

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ca(OH)2 dư —> nCO2 = nCaCO3 = 0,15 —> nO bị lấy = 0,15 —> mA = m rắn + mO = 202,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
rắn sau pư nó là cái gì ạ?

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP