Cho 8 96 lít khí CO ở đktc...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 8,96 lít khí CO ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 8,96 lít khí CO (ở đktc) từ từ qua ống sứ nung nóng đựng 11,6 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 18. Công thức oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO trong hỗn hợp sau phản ứng là A. Fe3O4 và 50,00%. B. Fe2O3 và 50,00%. C. FeO và 75,00%. D. Fe2O3 và 25,00%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO ban đầu = 0,4 Khí thoát ra gồm CO2 (0,2) và CO dư (0,2) —> nO = nCO2 = 0,2 nFe = (11,6 – mO)/56 = 0,15 —> nFe : nO = 0,15 : 0,2 = 3 : 4 —> Oxit là Fe3O4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP