Nung nóng 29 gam oxit sắt với khí...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng 29 gam oxi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng 29 gam oxit sắt với khí CO dư, sau khi phản ứng xong, khối lượng chất rắn còn lại là 21 gam. Công thức oxit sắt là A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. không xác định

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CO dư nên chất rắn còn lại là Fe —> nFe = 0,375 nO = (29 – 21)/16 = 0,5 —> nFe : nO = 3 : 4 —> Oxit là Fe3O4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP