Khử 4 64 gam hỗn hợp A gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử 4,64 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử 4,64 gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 bằng CO thu được chất rắn B. Khí thoát ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 1,97 gam kết tủa. Khối lượng chất rắn B là: A. 4,4 gam. B. 4,84 gam. C. 4,48 gam. D. 4,45 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ba(OH)2 dư nên nCO2 = nBaCO3 = 0,01 —> nO bị lấy = 0,01 —> mB = mA – mO bị lấy = 4,48

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP