Cho V lít hỗn hợp khí đktc gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho V lít hỗn hợp kh...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là A. 0,448. B. 0,112. C. 0,224. D. 0,560.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mO bị lấy = 0,32 —> nO bị lấy = 0,02 nCO + nH2 = nO bị lấy = 0,02 —> V = 0,448 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP