Khử hoàn toàn 15 15 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử hoàn toàn 15,15 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử hoàn toàn 15,15 gam hỗn hợp X gồm CuO và PbO bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Toàn bộ khí sinh ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 10,0 gam kết tủa. Khối lượng của hỗn hợp Cu và Pb thu được là: A. 5,15 gam. B. 13,55 gam. C. 10,75 gam. D. 12,5 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ca(OH)2 dư nên nCO2 = nCaCO3 = 0,1 —> nO bị lấy = 0,1 —> mCu + mPb = mX – mO bị lấy = 13,55

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP