Khử 16 gam Fe2O3 bằng CO dư sản...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử 16 gam Fe2O3 bằn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử 16 gam Fe2O3 bằng CO dư, sản phẩm khí thu được cho vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là: A. 10. B. 20. C. 30. D. 40.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFe2O3 = 0,1 —> nCO2 = 0,3 Ca(OH)2 dư —> nCaCO3 = nCO2 = 0,3 —> mCaCO3 = 30 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP