Cho 5 6 lít khí CO2 ở đktc...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 5,6 lít khí CO2 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 5,6 lít khí CO2 ở đktc đi qua 164 ml dung dịch NaOH 20% (d = 1,22 g/ml) thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,25 mol nNaOH = 164.1,22.20%/40 = 1 mol nNaOH/nCO2 = 4 nên tạo muối Na2CO3. CO2 + 2NaOH —> Na2CO3 + H2O 0,25……..0,5………….0,25 nNaOH dư = 1 – 0,5 = 0,5 —> m rắn = mNa2CO3 + mNaOH dư = 46,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP